dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Jestem absolwentem Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; specjalistą psychiatrą, specjalistą seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Jednym z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszym Powiernikiem klasy A (niealkoholikiem) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Prezesem Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni (http://www.z-n-z.eu/).

1969-1971 - odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Nysie k/Opola.

1971-1973 - pracowałem jako asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy k/Warszawy.

1973 r. - podjąłem pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako asystent naukowo-badawczy, a następnie adiunkt III Kliniki Psychiatrycznej, kierowanej przez prof. Stanisława Dąbrowskiego;

1975 r. - współtworzyłem pierwszy w Polsce (i w Europie Środkowo-wschodniej) psychoterapeutyczny oddział odwykowy dla osób uzależnionych od alkoholu;

od 1980 r. - kierowałem początkowo oddziałem odwykowym, a następnie Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;

w 1980 r. - pomogłem w zorganizowaniu pierwszej w Warszawie i czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików "Odrodzenie" oraz udostępniłem pomieszczenia oddziału na spotkania jej uczestników (pierwsze spotkanie odbyło się dn. 27 maja 1980 roku);

w latach 1984 - 1998 (tj. do czasu likwidacji) kierowałem pracami Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego przy Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii inicjując nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji lecznictwa odwykowego oraz pomagając we wprowadzaniu nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach na terenie Polski;

w 1986 r. - po odbyciu szkoleń w ośrodkach leczenia uzależnień, głównie w Stanach Zjednoczonych, zacząłem wprowadzać do lecznictwa odwykowego nowe podejście do leczenia (m.in. model Minnesota) oraz nowoczesne metody leczenia oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych (psychoterapię uzależnień); w późniejszych latach odbywałem staże specjalistyczne w wielu ośrodkach terapii uzależnień m.in. w: Hazelden Foundation (Center City, Minnesota, USA) - trening "Professionals in Residence", Father Martin's Ashley (Havre de Grace, Maryland, USA), High Watch i Meridian Center (Connecticut, USA), The International Institute for Alcoholism Education & Training (Greenwich, Connecticut, USA), Salt Lake County Division of Substance Abuse Services (Salt Lake City, Utah, USA), Haymarket Center (Chicago, Illinois, USA). Zdobyte podczas kolejnych staży i szkoleń doświadczenia sukcesywnie adaptowałem do polskich warunków.

w 1989 r. podjąłem współpracę z Komisją Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie z Regionalnym Programem Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestniczyłem w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia, Daleki Wschód - Władywostok, Sachalin, Kołyma - Magadan oraz Kamczatka), a także Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mongolii;

w 1992 r. podjąłem współpracę z nowo utworzonym Biurem Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; aktualnie jestem członkiem Rady ds. Akredytacji oraz członkiem Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.

w 1994 r. rozpocząłem niezależną działalność terapeutyczną, tworząc wraz ze swoimi Współpracownikami prywatną przychodnię, która została następnie przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Konsultacyjne AKMED (www.akmed.waw.pl lub www.akmedcentrum.eu).

"Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych" zostałem odznaczony, przez Prezydenta RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

Jestem autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek

"Alkoholowe vademecum dla każdego" wyd. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, 1992) - przetłumaczona na język rosyjski.

"O czym powinien wiedzieć terapeuta uzależnień" (wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994)

"Alkoholizm jest chorobą" (wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1999) - przetłumaczona na język ukraiński.

"Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu" (wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001) - przetłumaczona na język rosyjski.

"Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu" (wyd. Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa 2008)

"Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia" (wyd. Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa 2009)

Kierowane przez dr med. Bohdana Woronowicza Centrum Konsultacyjne Akmed w Warszawie - udziela porad i konsultacji także w języku angielskim i rosyjskim. Ustalanie terminów spotkań: tel. 228139040; 228555055; 228253333; 608521431.


ZAPRASZAM DO AKMEDU


www.new-age.com.pl