W 1994 roku, wraz z grupą bliskich współpracowników, założyłem prywatną przychodnię dla osób z problemami psychologicznymi i problemami uzależnień. Po kilku latach placówka poszerzyła zakres swojej działalności, zmieniła lokalizację i została przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Konsultacyjne AKMED.

Głównym celem naszego Centrum jest udzielanie wsparcia psychologicznego i farmakologicznego przy usuwaniu przykrych objawów, które utrudniają naszym pacjentom ich codzienne funkcjonowanie. Pomagamy także w odzyskaniu nadziei i wiary w to, że przeżywane kłopoty nie są wieczne.

Nasi specjaliści pomagają również w rozwikłaniu trudnych sytuacji życiowych, osobistych, małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych oraz w przekraczaniu własnych ograniczeń.

Pomagamy, wyjątkowo fachowo, w powrocie do zdrowia osobom cierpiącym z powodu różnych uzależnień oraz ich bliskim. Współpracownikami Centrum są bowiem doświadczeni i wybitni klinicyści oraz najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień, psychologii i psychoterapii oraz psychiatrii, a w razie potrzeby także lekarze innych specjalności.

 

O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych (chemicznych) krążą już legendy, natomiast nie wszyscy wiedzą o innych jeszcze aspektach naszej działalności:

 

– konsultujemy osoby uzależnione od kompulsywnych zachowań takich jak hazard, uzależnienie od komputera czy od internetu, od seksu, od pracy albo od zakupów. Staramy się pomóc zarówno osobom cierpiącym z powodu tzw. uzależnień behawioralnych (niechemicznych) jak i ich bliskim, którzy często jeszcze bardziej cierpią i nie potrafią odnaleźć się w tej nowej dla siebie i często niezwykle trudnej oraz bolesnej sytuacji.

– pomagamy osobom współuzależnionym, ofiarom przemocy (w domu lub w pracy), a także osobom cierpiącym w swoim dorosłym życiu z powodu następstw dzieciństwa spędzonego w domu, w którym było zbyt wiele alkoholu (tzw. DDA – dorosłe dzieci alkoholików).

 

– w naszym Centrum czekają na Państwa również inni doświadczeni klinicyści, specjaliści leczenia zaburzeń pamięci i choroby Alzheimera, leczenia nerwic, leczenia depresji, a także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

Osoby zainteresowane, zachęcam szczególnie, do wzięcia udziału w jedynym w swoim rodzaju i pierwszym w Polsce, unikalnym, autorskim programie terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub od zachowań kompulsywnych (np. od hazardu). Program ten został przygotowany przez czołowych polskich specjalistów w zakresie terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z innych wiodących placówek leczenia uzależnień. Podczas opracowywania programu wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte zarówno w kraju jak i podczas szkoleń zagranicznych (głównie w USA).

 

Program składa się z trzech etapów i pozwala na pogodzenie codziennych obowiązków zawodowych z leczeniem. Jednocześnie umożliwia on odbycie terapii w warunkach całkowitej dyskrecji tj. bez podawania swoich danych personalnych. Udział w kolejnych etapach programu jest omawiany „na bieżąco” z indywidualnym terapeutą, który na czas uczestniczenia w programie pełni rolę opiekuna i przewodnika. W zespole terapeutycznym ważną rolę pełnią osoby, które od wielu lat radzą sobie skutecznie z własnym problemem alkoholowym i po odbyciu specjalistycznych szkoleń uzyskały kwalifikacje terapeuty uzależnień. Osoby te, poza profesjonalną wiedzą, służą naszym Klientom swoim doświadczeniem i są w stanie podpowiedzieć – jak godnie żyć ze swoją chorobą.

 

Każdy z dwóch pierwszych etapów zawiera 4 „klasy”, a każda „klasa” składa się z:

sesji wyjazdowej (piątek od rana, sobota, niedziela do obiadu),

spotkań indywidualnych,

spotkań grupowych przed- i międzywyjazdowych.

 

Między etapami odbywa się trening asertywnych zachowań abstynenckich (odmawiania picia).

 

Sesje wyjazdowe i spotkania, w ramach dwóch pierwszych etapów, dają możliwość wstępnej identyfikacji z chorobą, pozwalają m.in. poznać najważniejsze jej mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie z chęcią (potrzebą, przymusem) picia alkoholu, brania (leków, narkotyków) oraz hazardowego grania. Celem ich jest zbudowanie solidnego fundamentu, na którym będzie opierało się dalsze zdrowienie. Z tego powodu niezmiernie ważne jest systematyczne uczestniczenie w zaplanowanych spotkaniach terapeutycznych oraz rzetelne wykonywanie zleconych zadań.

 

Etap trzeci to nauka zapobiegania nawrotowi choroby, przyswojenie wiedzy na temat Programu Dwunastu Kroków oraz dalszy trening umiejętności niezbędnych w procesie zdrowienia, a także pogłębianie posiadanej już wiedzy, utrwalanie zachowań umożliwiających wytrwanie w roli osoby niepijącej, nie biorącej leków i nie grającej hazardowo; odkrywanie swoich prawdziwych potrzeb i uczuć, weryfikacja dotychczas wyznawanych norm i wartości oraz utrwalanie systemu oparcia oraz nowego stylu życia życia bez alkoholu, bez leków uzależniających oraz bez hazardu.

 

Nasz program różni się od innych, na pozór podobnych programów tym, że kolejne „klasy” oraz sesje wyjazdowe różnią się między sobą zawartością merytoryczną. Poszczególne sesje umożliwiają, w sposób planowy i systematyczny, odkrywanie tajników choroby, lepsze poznanie siebie, nauczenie się jak przestać pić w sposób szkodliwy oraz jak funkcjonować bez innych substancji psychoaktywnych oraz bez hazardowego grania, jak radzić sobie z „głodem” alkoholowym, przymusem brania leków uzależniających oraz grania, jak uniknąć kolejnych kłopotów spowodowanych piciem, braniem czy graniem, a także jak poradzić sobie ze złością, z poczuciem małej wartości, poczuciem winy, jak poprawić komunikację z innymi osobami itp.

 

Sesje odbywają się w pobliżu Warszawy, w warunkach umożliwiających całkowite oderwanie się od problemów dnia codziennego, odprężenie się i wyłączne zajęcie się swoim własnym zdrowiem.

W okresie między sesjami wyjazdowymi zapewniamy stałą opiekę, dzięki systematycznym spotkaniom z terapeutą/ką oraz dzięki możliwości brania udziału w cotygodniowych grupowych spotkaniach, odbywających się pomiędzy sesjami wyjazdowymi.

 

Opłata wnoszona przed każdą kolejną „klasą” obejmuje:

pobyt w ośrodku (w tym noclegi i całodobowe wyżywienie) + ew. transport,

udział we wszystkich zajęciach terapeutycznych w trakcie sesji wyjazdowej,

cztery spotkania grupowe między wyjazdami oraz dwa spotkania indywidualne.

 

Nigdy nie dowiesz się od czego jesteś uzależniony, dopóki sobie tego nie odmówisz

 

Więcej aktualnych informacji jest na stronie 

 www.akmedcentrum.eu.

 

Zapraszam do AKMEDU, krzywdy nie zrobimy na pewno, a pomóc jesteśmy w stanie

 

Zapraszam

 

tu można mnie posłuchać

tu można mnie posłuchać i zobaczyć


www.new-age.com.pl