dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Jestem absolwentem Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; specjalistą psychiatrą, specjalistą seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Jednym z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszym Powiernikiem klasy A (niealkoholikiem) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Jestem też prezesem Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni.

1969-1971 – odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Nysie k/Opola. 1971-1973 – pracowałem jako asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy k/Warszawy. 1973 r. – podjąłem pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako asystent naukowo-badawczy, a następnie adiunkt III Kliniki Psychiatrycznej, kierowanej przez prof. Stanisława Dąbrowskiego; 1975 r. – współtworzyłem pierwszy w Polsce (i w Europie Środkowo-wschodniej) psychoterapeutyczny oddział odwykowy dla osób uzależnionych od alkoholu; od 1980 r. – kierowałem początkowo oddziałem odwykowym, a następnie Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii; w 1980 r. – pomogłem w zorganizowaniu pierwszej w Warszawie i czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie” oraz udostępniłem pomieszczenia oddziału na spotkania jej uczestników (pierwsze spotkanie odbyło się dn. 23 maja 1980 roku); w latach 1984 – 1998 (tj. do czasu likwidacji) kierowałem pracami Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego przy Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii inicjując nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji lecznictwa odwykowego oraz pomagając we wprowadzaniu nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach na terenie Polski; w 1986 r. – po odbyciu szkoleń w ośrodkach leczenia uzależnień, głównie w Stanach Zjednoczonych, zacząłem wprowadzać do lecznictwa odwykowego nowe podejście do leczenia (m.in. model Minnesota) oraz nowoczesne metody leczenia oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych (psychoterapię uzależnień); w późniejszych latach odbywałem staże specjalistyczne w wielu ośrodkach terapii uzależnień m.in. w: Hazelden Foundation (Center City, Minnesota, USA) – trening „Professionals in Residence”, Father Martin’s Ashley (Havre de Grace, Maryland, USA), High Watch i Meridian Center (Connecticut, USA), The International Institute for Alcoholism Education & Training (Greenwich, Connecticut, USA), Salt Lake County Division of Substance Abuse Services (Salt Lake City, Utah, USA), Haymarket Center (Chicago, Illinois, USA). Zdobyte podczas kolejnych staży i szkoleń doświadczenia sukcesywnie adaptowałem do polskich warunków. w 1989 r. podjąłem współpracę z Komisją Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie z Regionalnym Programem Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestniczyłem w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia, Daleki Wschód – Władywostok, Sachalin, Kołyma – Magadan oraz Kamczatka), a także Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mongolii; w 1992 r. podjąłem współpracę z nowo utworzonym Biurem Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; aktualnie jestem członkiem Rady ds. Akredytacji oraz członkiem Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego. w 1994 r. rozpocząłem niezależną działalność terapeutyczną, tworząc wraz ze swoimi Współpracownikami prywatną przychodnię, która została następnie przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Konsultacyjne AKMED  (www.akmedcentrum.eu). Pracuję tam do dnia dzisiejszego. w latach 2014 – 2018 po rezygnacji z pracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, bo trudno mi było pogodzić się z sytuacją, że ważniejsze było wypracowywanie „punktów” dla NFZ niż troska o jakość opieki nad pacjentem, pracowałem jako Pełnomocnik d.s. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Starałem się pomagać kolegom-lekarzom, którzy pogubili się w życiu.   „Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych” zostałem odznaczony, przez Prezydenta RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Uhonorowany zostałem również Nagrodą miasta stołecznego Warszawy „w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Informacje uzupełniające i bardziej aktualne można znaleźć na stronie Akmedu.  

Jestem autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek

„Alkoholowe vademecum dla każdego” wyd. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, 1992) – przetłumaczona na język rosyjski. „O czym powinien wiedzieć terapeuta uzależnień”(wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994) „Alkoholizm jest chorobą” (wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1999) – przetłumaczona na język ukraiński. „Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu” (wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001) – przetłumaczona na język rosyjski. „Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu” (wyd. Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa 2008) „Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia” (wyd. Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa 2009) „Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia” (wyd. Media Rodzina, Poznań 2012) „Dasz radę. O pokonywaniu uzależnień” (wyd. Prószyński, Warszawa 2014)  

Kierowane przez dr med. Bohdana Woronowicza Centrum Konsultacyjne Akmed w Warszawie – udziela porad i konsultacji także w języku angielskim i rosyjskim.
Ustalanie terminów spotkań: tel. 608521431; 228555055; 228253333.

 

ZAPRASZAM DO AKMEDU


50-lecie uzyskania dyplomu lekarza

W 2017 roku minęło 50 lat od czasu ukończenia przez nasz rocznik (1961-1967) studiów na Wydziale Ogólnolekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Z tej okazji, podczas uroczystości „Odnowienia Dyplomu” otrzymaliśmy z rąk, naszej młodszej koleżanki prorektor WUM prof. Barbary Górnickiej, okolicznościowe dyplomy.

Album 50-lecia

Dla upamiętnienia naszego rocznika zredagowałem jubileuszowy Album, który spotkał sie z bardzo ciepłym przyjęciem Kolegów. Sfinansowany został głównie ze środków zebranych przez tych Kolegów, którzy „zagnieździli się” za oceanem.

ALBUM 50-lecia
www.new-age.com.pl